Styret

Styret i Varden BBK, anno Oktober 2013

Arnulf Sørum (Styreleder)

Geir Bangsund (nestleder)

Robert Sørensen

Hilde Renee Opdal

Isabelle Ernstsen

Marius Lind (Sportslig leder)

Aslak Smalås

Edel Johansen